• Udvikling af projekter og finansiering
    ... Vækstforum, nationale og EU programmer
<!--@ParagraphImageText-->

Fundraising og projektleder

”Siden 2008 har Walther været en central person i udvikling og fundraising af projekter hos os: Digital dokumentation, kurser indenfor DGNB bære- dygtigt byggeri, udvidelse af vores glasfiber workshop og etablering af et nationalt udviklingscenter for kompositmaterialer. Han har haft ansvaret for både fundraising og kompetent ekstern projektledelse.”
(Michael Johansson, Direktør, Tech College Aalborg)

Jeg har arbejdet som professionel fundraiser for førende danske virksomheder og organisationer i mere end 20 år. Jeg sidder som evaluator på store EU programmer og ved hvad der skal til for at en ansøg- ning kan gå igennem ”nåleøjet”. Min styrke er at identificere og skabe partnerskaber nationalt og inter- nationalt mellem relevante partnere i disse projekter. Jeg tilbyder også at løse projektlederopgaven.