<!--@ParagraphImageText-->

Randers Tegl A/S - Aalborg

Randers Tegl-Gruppen der er en familieejet koncern - etableret i 1911 - er i dag blandt Nordeuropas førende teglproducenter med kunder i Skandinavien, Tyskland, England, Holland m.fl. Der produceres et bredt sortiment af kvalitetsprodukter indenfor mursten, tagsten, belægning, gulv samt overliggere og bjælker.

Gruppen har 6 teglværker heraf fem i Danmark og administrativt hovedkontor i Aalborg. Der er 280 ansatte og i 2016 omsatte for ca. 450 mio kr.

Du kan læse mere her: www.randerstegl.dk

"Walther har siden 2016 ydet værdifuld sparring til udvikling af vore HR og forretningsprocesser. Han har varetaget rekruttering af mere end 15 medarbejdere som et led i en strategisk styrkelse af vores bemanding og han medvirker løbende i udvikling af vores organisation og ledelses team.

Walther og jeg startede med at drikke en kop kaffe. Der var gået mange år siden vi sidst samarbejdede. Vi aftalte at han fik en times interview med alle vore ledere hvorefter han afleverede en rapport på 50 sider. Med inspiration i denne og til implementering ansatte vi Walther som deltids HR konsulent. Han er i dag godt indarbejdet i vores organisation."

Thomas Piper, Adm. direktør.

<!--@ParagraphImageText-->

netIP A/S - Thisted

En af Danmarks hurtigst voksende og førende udbydere af kvalitetsløsninger inden for IT-infrastruktur, med fokus på gennemtænkte løsninger, der matcher kundernes situation og behov. Der er snart 100 medarbejdere og kursen er sat mod yderligere national ekspansion. Hovedkontor i Thisted og med afdelinger i Skive, Herning, Holstebro, Aalborg og Århus. NetIP er ejet af ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, hvilket sikrer en hurtig og engageret ledelse og korte beslutningsgange.

Læs mere her: www.netip.dk

Rahbek Consulting har i perioden 2014-2016 medvirket ved rekruttering af mere end 10 specialiserede medarbejdere samt udvikling af koncepter til MUS, performance måling og funktionsbeskrivelser for alle stillingskategorier.

”Vi har haft fornøjelsen at samarbejde med Walther gennem en årrække, og vi har været enormt glade for de kompetencer, den sparring og det benarbejde Walther har gennemført hos os. Han har været en afgørende betydning for opbygningen af mere professionelt setup, i form af stærkere struktur og ikke mindst klart forbedret dokumentationsgrundlag”.

”Vi står altid klar til at give Walther de bedste referencer fra vor side, og vi er ikke i tvivl om vi vil gøre brug af ham når behovet igen opstår”

Carsten Hedemann, Adm. direktør.

         

<!--@ParagraphImageText-->

Dynalogic A/S - Thisted

Dynalogic er en af Danmarks førende forhandlere af Dynamics NAV og Dynamics C5 og beskæftiger godt 17 top motiverede medarbejdere indenfor funktionerne salg, udvikling og projektimplementering. Dynalogic har til huse i et nybygget og meget attraktivt hovedkvarter beliggende i Thisted, i det naturskønne Thy, med Vesterhavet og Naturparken som nære naboer. Kunderne er i hele Danmark og nærheden til kunderne prioriteres meget højt.

Se mere på www.dynalogic.dk

Rahbek Consulting har hjulpet Dynalogic med ansættelse af 3 medarbejdere indenfor projektledelse og salg. Desuden har vi hjulpet med at fundraise midler fra Region Nordjylland til et kompetence udviklingsprojekt.

”Walther har med stor grundighed og evne til at forstå vores komplicerede verden løst flere rekrutteringssager for os. Hans fleksibilitet i forhold til at interviewe ansøgere diskret, både i weekends og aftener har været af betydning når man som os gerne vil tiltrække seriøse ansøgere som både er i job og formentlig også kommer fra en af vore konkurrenter.”

Bo Schrøder, Adm. Direktør og Partner, Dynalogic A/S.

<!--@ParagraphImageText-->

Brüel Systems A/S - Hjørring

Brüel Systems A/S er blandt Europas førende producenter af miljøvenlige, fuldautomatiske anlæg til håndtering, vask og tørring af genbrugsemballage til levnedsmiddelindustrien, fortrinsvis i Europa og Nordamerika.

Brüel Systems A/S har eksisteret siden 1843 og har en stærk markedsposition. Vi er stolte af at være en 100% nordjysk ejet virksomhed, hvor ejerandelene udgøres af hhv. en mindre nordjysk ejerkreds og medarbejderandele. Der beskæftiges godt 50 medarbejdere på hovedkontoret og fabrikken i Hjørring.

Se mere på www.bruelsystems.com

Rahbek Consulting har siden 2015 medvirket ved 3 ansættelser i Brüel Systems indenfor salg og marketing. Desuden har der løbende været leveret sparring til direktion og ledelse omkring organisering og salg.

”Walther er en betroet leverandør til os på rekrutteringsområdet. Vi benytter flere konsulentfirmaer til forskellige typer af rekrutteringsopgaver men vi trækker på Walthers grundige og systematiske konsulent kompetencer når vi skal bruge specialiserede funktionærer indenfor salg, marketing og projekt.”

Kurt Bech Christensen, CEO, Brüel Systems A/S.

<!--@ParagraphImageText-->

Cephalon A/S - Nørresundby

Advanced Neuro and fMRI system distribution

Cephalon is well recognized as the specialist in Neuro and fMRI applications, as well as a supplier of high-technology medical systems and devices.

Customers are hospitals, private doctors and University Research labs around the Nordic countries.

Systems sold are for EEG/ERP, fMRI, EMG/EP, NCS, IOM, ERG, Neuro Imaging, Magnetic stimulation, TCD, Sleep/apnea, Heat/Cold & Pain sensation and many more applications.

Cephalon is also main supplier of accessories like electrodes, needles, caps, gel etc. from leading manufactures around the world.

Cephalon is represented in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Main office is located in Aalborg, Denmark.

Læs mere om Cephalon her: www.cephalon.eu

"Walther Rahbek har samarbejdet med Cephalon siden virksomhedens etablering for mere end 20 år siden. I regi af Rahbek Consulting har samarbejdet eksisteret siden 2009 og indebærer primært rekruttering af medarbejdere inden for alle stillingskategorier.

”Vi har samarbejdet med Walther i mange år og for os er han en naturlige kontaktperson når vi skal rekruttere en medarbejder som skal søges bredt uden for vores normale netværk. Han kender vores virksomhed gennem mange år og alle de medarbejdere han har medvirket til at ansætte er stadig hos os. Det tyder på en meget høj kvalitet og fremfor alt en god forståelse for vores virksomheds kultur.

Rolf Nejsum, CEO, Cephalon A/S & Cephalon Nordic A/S.

<!--@ParagraphImageText-->

Tech College Aalborg

TECHCOLLEGE er en af de største erhvervsskoler i Danmark og udbyder en bred vifte af erhvervsuddannelser (EUD) for unge mennesker, som ønsker at kvalificere sig til alt fra mekaniker eller frisør til it-supporter. Samtidig har TECHCOLLEGE en stribe EUX-uddannelser til dem, der vil have både en håndværksfaglig uddannelse og studiekompetencer, ligesom vi står bag Aalborg Tekniske Gymnasium (HTX). Der tilbydes desuden efter- og videreuddannelse for både ledige og ansatte i den private og offentlige sektor.

Samlet set har TECHCOLLEGE cirka 3600 fuldtidselever og omkring 600 ansatte. 

Læs mere her: www.techcollege.dk

"Walther Rahbek har siden 2008 samarbejdet med TECHCOLLEGE om udvikling og fundraising af en række projekter til understøttelse af både kerneforretningen (undervisning) og indtægtsdækket virksomhed.

De første år var Walther Rahbek både initiativtager, fundraiser og projektleder på et stort EU støttet regionalt projekt med titlen ”Brugerstyret IT dokumentation”. Projektet havde 10 eksterne virksomheder som partnere og Walthers primære projektledelse var at håndtere kontakten til disse virksomheder og sikre at de leverede de medfinansieringstimer de var forpligtet til.

Han udviklede og skaffede finansiering fra Forskningsstyrelsen til et projekt med b.la. DTU omkring praktisk afprøvning af digital registrering (RFID, stregkode mm) inden for håndværkssektoren. Projektet involverede flere workshops i Aalborg med stor deltagelse fra det lokale erhvervsliv.

Walther har gennemført flere bruger tilfredshedsmålinger hos vore håndværksvirksomheder ligesom han har bistået med udvikling og fundraising af kursus koncepter bl.a. Til DGNB bæredygtighedsstandarden inden for dansk byggeri.

Senest har han arbejdet som projektleder og assistent til et nyt netværk med fokus på etablering af et nationalt komposit center på TECHCOLLEGE."

Michael Johansson, Direktør.

<!--@ParagraphImageText-->

Global Boiler A/S - Svenstrup

Global Boiler Aalborg A/S is a global service company with core competencies within service and repair of steam boilers, economizers, thermal oil heaters, heat exchangers, IGG, Incinerators, pressure vessels and piping systems

– primarily in the maritime sector, where cooperation with classification societies is a key parameter.

Global Boiler Aalborg A/S is a company formed in 2011 but builds on a long and well reputed background in the industry with all key employees having more than 20 years individual background for construction, manufacture and repair of boilers.

Global Boiler Aalborg A/S will supply workforce and materials as well at competitive prices through high flexibility and installation of traceable materials / parts to be produced by customer specific designs and optimized surveys of existing facilities

Læs mere her: www.globalboiler.com

"Rahbek Consulting udførte i 2014 en interviewrunde blandt alle medarbejdere med det formål at afdække trivsel og funktionsvilkår inden for salg og projektledelse. Udfaldet af analysen blev nogle medarbejdermøder og drøftelser med ledelse og ejere omkring en stærkere strukturering af projektledelsen i virksomheden. Løsninger som senere er implementeret med succes.

”Walther har en rigtig god evne til at opnå de ansattes fortrolighed og interviewe på en værdig og respektfuld måde således at størst mulig fortrolighed opnås samtidig med at den input vi får kan bruges af ledelsen fremadrettet. Hans viden om teknisk betonede virksomheder er stor i kraft af hans egen ingeniør baggrund. Hans kommercielle erfaring gør ham til en god sparringspartner omkring forretningsudvikling og salg.

Uffe Nyborg Johansen, CEO og Managing Director.

<!--@ParagraphImageText-->

BioMed Community - Aalborg

BioMed Community er den sundheds- og velfærdsteknologiske erhvervsklynge i Nordjylland, som har eksisteret siden 2002.

BioMed Community er blevet til for at skabe en nordjysk kompetenceklynge inden for sundheds- og velfærdsteknologi. Baggrunden herfor var været en konstatering af, at til trods for at regionen besidder en række stærke forskningsmæssige og kliniske kompetencer, så er der kun i relativt begrænset omfang lykkes at omsætte potentialet i flere virksomheder og jobs. For BioMed Community er den vigtigste opgave således at medvirke til at udvikle erhvervsklyngen inden for sundheds- og velfærdsteknologi i Nordjylland. Formålet er således at:

 • Fremme udviklingen af nye virksomheder
 • Styrke eksisterende virksomheder
 • Tiltrække investeringer og aktiviteter til regionen
 • Synliggøre og markedsføre regionens kompetencer på området

Læs mere her: www.biomed.com

"Rahbek Consulting har i 2010 og 2011 bistået BioMed Community med at skaffe eksterne virksomheder som kunne være interesseret i at udvikle en kræsevogn og bækkenstols bremse til Aalborg Sygehus. Begge projektideer blev til via Ideklinikken ved Aalborg Sygehus.

Det lykkedes at skaffe en kompetent virksomhed til kræsevogns projektet men af en række konkurrencemæssige årsager lykkedes det ikke at realisere projekterne kommercielt."

Finn Larsen, Direktør.

<!--@ParagraphImageText-->

NorDiaTech A/S - Hedehusene

NorDiaTech A/S blev etableret i 1990 og har siden distribueret, supporteret og serviceret nicheprodukter til det danske sundhedsvæsen. NorDiaTechs hovedfokusområder er nefologi, kardiologi, intensiv og anæstesi. Vi har hovedkontor i Hedehusene og har der ud over kontor- og lagerfaciliteter i Aarhus, Aalborg og Københavnsområdet.

Da vi er en distributionsvirksomhed, der samarbejder med mange leverandører med et bredt udsnit af unikke, gennem prøvede produkter, gør det os i stand til at hjælpe vores kunder med særlige behov.

Læs mere her: www.nordiatech.dk

"NorDiaTech har samarbejdet med Walther Rahbek ved flere ansættelser. Helt generelt har jeg oplevet, at Walther hver gang laver et grundigt og struktureret forløb og han har sat sig grundigt ind i firmaet.

Hele den tidskrævende proces håndteres selvstændigt af Walther, som også følger op og sikrer sig, at alt er som det skal være.

Gennemgående for ansættelsesforløbene er, at alle de personer der har været involveret i processen oplever Walther som en rolig, grundig, velstruktureret og sympatisk person. Jeg er fuldstændig tryg ved at bruge Walther, og har kun positive oplevelser i forbindelse med forløbene. Walther behandler alle ordentligt og professionelt."

Lis Larsen, Direktør/CEO.

<!--@ParagraphImageText-->

Styrelsen for Forskning og Uddannelse - København

Styrelsen for Forskning og Uddannelse er en styrelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Styrelsen er etableret 1. januar 2017 og har ansvar for alle opgaver, der kræver særlig faglig ekspertise inden for forskning og videregående uddannelse.

Erasmus+ er EU´s uddannelsesprogram. Programmet uddeler i 2017 25 millioner euro til mobilitets- og samarbejdsprojekter mellem institutioner og organisationer i Danmark og de europæiske lande.

"Walther Rahbek har siden 2016 været tilknyttet som fast evaluator på alle Erasmus+ ansøgninger og på flere afrapporteringer inden for Erhvervsskole området."

Svend Rechnagel, Head of Section.

<!--@ParagraphImageText-->

ScanMed A/S - Århus

Scan-Med er det danske datterselskab af den norske Scan-Med koncern, etableret i 1981 og med hovedkontor i Drammen. Der er søsterselskaber i alle de nordiske lande. Scan-med har to andre salgsselskaber i Danmark (Cephalon og NorDiaTech) med hvem vi koordinerer og samarbejder. Fælles for alle Scan-Med’s selskaber gælder at vi specialiserer os i at være agenturførende og eksklusiv forhandler for ledende producenter af medicinsk udstyr, forbrugsstoffer samt møbler, inventar og reservedele til sygehuse, klinikker, plejehjem, skoler, institutioner mm.

Koncernen og de danske selskaber har en god indtjening og er vel konsoliderede i markedet gennem mere end 35 år. Scan-Med Danmark er opstået ved flere fusioner gennem årene og har mere end 50 års historie på det danske marked.

Scan-Med Danmark A/S har kontor i Brabrand og beskæftiger 8 medarbejdere. Dette inkluderer 3 eksterne salgskonsulenter og intern salg (1 person).

Læs mere på www.scan-med.dk

Rahbek Consulting har siden 2009 samarbejdet med Scan-Med og foretaget alle eksterne rekrutteringer i virksomheden siden da. I en periode på 1,5 år var Walther Rahbek tilknyttet kontoret i Brabrand som deltids ansat ledelses konsulent og medarbejder.

”Walther er en utrolig behagelig samarbejdspartner som udviser stor fleksibilitet i forhold til at løse vore rekrutteringsopgaver. Medarbejdere hos os bliver i mange år så rekrutteringsopgaverne er få men så meget desto mere vigtige. Vi har som en lille organisation ikke råd til at tage fejl på personalesiden. Walther arbejder hurtigt, præcist og effektivt. Gerne på alle tider af døgnet og i weekends – hvilket er en forudsætning når rekrutteringssager skal lukkes inden månedens udgang. Vi er meget tilfreds med samarbejdet.

Kirsten Willis, Direktør.

<!--@ParagraphImageText-->

Nordjysk Lånefond - Aalborg

Nordjysk Lånefond har til formål at tilbyde attraktive lån til nordjyske iværksættere og virksomheder med betydeligt udviklingspotentiale. Formålet er at fremme innovation og jobskabelse i private virksomheder for derigennem at bidrage til generel vækst i Nordjylland. Fonden råder på nuværende tidspunkt over en pulje på omkring 60 mio. kr.

Den primære målgruppe for låntagere er iværksættere og yngre virksomheder inden for højteknologi, fremstillingsindustri, forretningsservice og turisme. Nordjysk Lånefond supplerer øvrige lånemuligheder (typisk et pengeinstitut) og dækker via rentebegunstigede lån op til 50 % af det samlede eksterne finansieringsbehov.

Nordjysk Lånefond er EU’s tidligere MÅL2-lånefond og er etableret af Vækstforum Nordjylland. Midlerne kommer fra Region Nordjyllands udviklingsmidler og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Læs mere på: www.nordjysklaanefond.dk/

"Walther Rahbek medvirkede i 2010 til en generel markedsføring af lånefonden overfor alle erhvervschefer i Region Nordjylland."

læs cookie politik
Luk vinduet igen

Cookies

Som de fleste andre hjemmesider, bruger denne hjemmeside cookies. Når du bruger hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

 

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer, tablet eller smartphone, som indeholder oplysninger om din færden på en hjemmeside. Filen er ikke skadelig og kan ikke indeholde virus eller skadelige programmer.

 

Oplysningerne er anonyme, og vi kan derfor ikke se, hvem du er. Vi bruger informationerne til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig og målrettet - og vi videregiver aldrig oplysninger til andre.

 

Hvilke cookies bruger vi og hvorfor?

Denne hjemmeside bruger følgende cookies:

 1. Session cookies
  Session cookies er nødvendige for at holde en forbindelse mellem din computer og hjemmeside kørende. Den bruges fx i vores webshop, som du ikke kan bruge, hvis du har slået cookies fra. Session cookies slettes igen, når du lukker din browser.
   
 2. Persistent cookies
  Persistent cookies bliver gemt på din computer for at huske de valg, du har foretaget på siden. Vi bruger informationerne til at se, hvilke sider brugerne besøger og hvornår, så vi kan forbedre hjemmesiden. Persistent cookies slettes 1 år efter dit sidste besøg på hjemmesiden.
  Vi gemmer også krypterede oplysninger om brugernavn og password, når du gør brug af hjemmesidens log-in funktion. Cookien bruges for at huske dig, når du vender tilbage til hjemmesiden, så du ikke skal logge dig ind igen. Cookien er en persistent cookie og slettes 1 måned efter, du sidste gang har logget ind.
   
 3. 3. parts cookies
  3. parts cookies er cookies, der efterlades af en 3. parts hjemmeside eller program. Fx benytter vi sociale tilføjelsesprogrammer fra Facebook, så du kan ”Synes godt om” vores side.

Hvordan kan jeg undgå og slette cookies?

Du styrer selv, om du vil acceptere cookies. Det gør du i indstillingerne i din browser. Hvis du slår cookies fra, kan der dog være funktioner, der ikke virker på hjemmesiden.

 

Har du accepteret cookies, kan du slette dem igen. På hjemmesiden minecookies.org kan du se, hvordan du sletter cookies alt efter, hvilken browser du benytter.

 

Hvor kan jeg få yderligere information og klage?

Hvis du har spørgsmål til hjemmesidens brug af cookies, ønsker flere oplysninger eller ønsker at klage over hjemmesidens brug af cookies, kan du henvende dig til os.

Rahbek Consulting
v/ Walther Rahbek Mortensen
Horsevænget 14, 9000 Aalborg
Mail: walther@rahbek-consulting.dk
Mobil: +45 5036 4042