• Organisation, strategi og praktisk implementering
    ... udvikling og vækst
<!--@ParagraphImageText-->

Udvikling af organisation og ledelse

"Walther har siden 2016 ydet værdifuld sparring til udvikling af vore HR og forretningsprocesser. Han har varetaget rekruttering af mere end 15 medarbejdere som et led i en strategisk styrkelse af vores bemanding og han medvirker løbende i udvikling af vores organisation og ledelses team."
(Thomas Piper, Adm. direktør, Randers Tegl A/S)

I forbindelse med udvikling af din virksomhed, børsnotering eller tiltrækning af investorer tilbyder jeg at gennemgå din virksomhed fra A-Z. Jeg beskriver dit forretningsgrundlag, dine markeder, produkter, organisation, økonomi, markedsføring ligesom jeg giver dig et katalog af forbedringsmuligheder. Udadtil opnår du en afrundet præsentation af din virksomhed. Indadtil en række forslag til forbedringer, herunder også udvikling af din organisation og dit ledelsesteam.